Úvodné otázky

Úvodné otázky

Úvodné otázky

1

Čo znamená personalizované zdravotníctvo

1

Čo znamená personalizované zdravotníctvo

1

Čo znamená personalizované zdravotníctvo

1

Čo znamená personalizované zdravotníctvo

1

Čo znamená personalizované zdravotníctvo

1

Čo znamená personalizované zdravotníctvo

1

Čo znamená personalizované zdravotníctvo

Zhrnutie

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

2

Pokrok v liečbe rakoviny - cielená liečba rakoviny

3

Genetické testovanie a jeho výhody

3

Genetické testovanie a jeho výhody

3

Genetické testovanie a jeho výhody

3

Genetické testovanie a jeho výhody

3

Genetické testovanie a jeho výhody

3

Genetické testovanie a jeho výhody

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

Čo sa zmení?

image

Z pohľadu lokalizácie choroby v tele

Hľadanie a pochopenie príčiny ochorenia na molekulárnej úrovni.

image

Z pohľadu diagnostiky a vyhodnocovania liečby

Získavanie skúseností zo zaznamenaných dát liečených pacientov.

image

Z pohľadu výberu liečby

Výber liečby prispôsobenej jedinečnej potrebe pacienta.

image

Z pohľadu využitia zdravotníckych dát

Digitalizácia prináša možnosti zdieľania poznatkov medzi klinickou praxou a výskumom.

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

4

Ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou

5

Hodnotenie kurzu

5

Hodnotenie kurzu

5

Hodnotenie kurzu

Multimediálny obsah

up
down
cancel

Testovanie rakovinového tkaniva

Pacientovi sa odoberie vzorka tkaniva. Vzorka sa testuje na dané biomarkery, o ktorých je známe, že sú geneticky modifikované v príslušnom type rakoviny. Ak je mutácia v odobranej vzorke potvrdená, je možné pacientovi stanoviť liečbu, ktorá špecificky cieli na daný gén. Vďaka cielenému účinku je abnormálny proces rastu rakovinových buniek pribrzdený alebo, v ideálnom prípade, potlačený.

cancel

Dôležitosť testovania

Ak má lekár k dispozícii výsledok genetických testov, môže sa vyhnúť menej účinnej liečbe. Aby bolo možné pre pacienta zvoliť vhodnú terapiu, je dôležité podrobne otestovať tkanivo rakoviny na zmeny génov, ktoré sú pre nádor typické. Presná znalosť zmien v rakovinových bunkách môže pomôcť posúdiť, na ktorú terapiu pacient dobre reaguje. Tento individuálny prístup v nastavovaní liečby je základom personalizovanej liečby

cancel

Štandardné terapie

Faktory špecifické pre dané ochorenie, ako napríklad zmenený povrch na rakovinových bunkách, môžu tiež ovplyvniť spôsob, akým lieky účinkujú. Preto sa vytvára komplexný profil genetickej informácie rakoviny, v ktorom sa zobrazia zmeny v genóme.

Aby sa čo najpresnejšie predpovedalo, či a ako vybraná terapia ovplyvní priebeh ochorenia, je potrebné analyzovať tieto zmeny. Môžu byť zhrnuté pod pojmom „biomarkery“, ktoré je možné určiť pomocou genetického profilu nádoru.

cancel

Rozvoj rakoviny

DNA obsahuje gény, ktoré kódujú informácie o všetkých molekulách v bunke. Okrem toho regulujú proces reprodukcie buniek a celú sériu signálov, aby zabránili príliš pomalému, ale aj príliš rýchlemu rastu.

Ak je DNA bunky poškodená (napríklad faktormi prostredia), môže to znamenať, že postihnutá bunka už nereaguje na signály, ktoré regulujú jej rast. Bunka sa nekontrolovane množí a môže vytvoriť rakovinu. V prípade, že sa rakovina dostane do pokročilejšieho štádia, rakovinové bunky môžu začať migrovať do odľahlejších častí tela a založiť tam metastázu.

cancel

Genetické testy a cielená liečba

Genetické testy porovnávajú normálny stav jednotlivých génov, teda génov bez mutácií, s genetickými charakteristikami pacienta. Na základe zistených zmien môže lekár pacientovi priradiť vhodnú liečbu.

cancel

Lekári

Vyššia istota pri výbere liečby, ktorá prináša lepšie klinické výsledky.

Ľahšia orientácia vo veľkom množstve terapeutických možností.

cancel

Pacienti

Zvýšená kvalita života a dosiahnutých prežitých rokov.

Efektívnejšie liečebné postupy a menej vedľajších účinkov i vynaložených peňazí.

Väčšia psychická pohoda a vyššia pravdepodobnosť úspechu liečby.

cancel

Spoločnosť

Efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov v systéme zdravotnej starostlivosti.

Vyššia miera vyliečenia jednotlivca v populácii.

Nižšia chorobnosť obyvateľstva.

cancel

Referencie

What is Personalised Healthcare all about? This is personalised healthcare. Driving a better future for patients How machine learning can improve patients' lives Medical software and the value of digital health Gentests zur Therapieplanung Pravo liječenje. Za pravog bolesnika. U pravo vrijeme